Login RSS Feed

 
RSS

(1) 2 3 4 ... 15 »
Convegni e seminari : II SIMPOSI INTERNACIONAL NOUCENTISME
  il 15/2/2017 17:22:40 (1102 letture)

Noucentismes: el Noucentisme català en el context cultural europeu

II Simposi Internacional sobre el Noucentisme Girona, 23-25 de març de 2017

El Noucentisme sovint s’ha estudiat com un fenomen aïllat, com si s’hagués desenvolupat al marge de la història cultural de l’Europa de l’època. El II Simposi Internacional sobre el Noucentisme pretén corregir aquesta percepció –tal com ja han fet alguns estudiosos– presentant el treball d’una sèrie d’investigadors que ens ajudaran a veure el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació a la cultura i la societat europea del primer terç del segle XX.

El tema del Simposi parteix de la necessitat d’estudiar els paral·lelismes, contactes i concomitàncies entre el Noucentisme i altres moviments culturals que es van desenvolupar arreu d’Europa durant aquell període. La voluntat del Simposi és tenir una visió més àmplia i precisa de diferents aspectes que poden ajudar a un major coneixement i difusió del Noucentisme, un moviment encara molt desconegut. 

http://www.udg.edu/jornades/SimposiNo ... nguage/ca-ES/Default.aspx

Commenti?
Convegni e seminari : VIIIè CONGRÉS INTERNACIONAL ASSOCIACIÓ FRANCESA DE CATALANÍSTICA (AFC)
il 15/2/2017 13:27:45 (1054 letture)

Crida de comunicacions
VIIIè CONGRÉS INTERNACIONAL ASSOCIACIÓ FRANCESA DE CATALANÍSTICA (AFC)

La presència catalana a l’estranger:
creació i circulació dels dispositius identitaris en contextos interculturals

20 i 21 d’octubre de 2017 a Tolosa de Llenguadoc (Occitània, França)

Université Toulouse Jean Jaurès
-congrés organitzat pel grup de recerca LLA CREATIS
amb el suport del grup FRAMESPA i de la «Commission Recherche» de la universitat-

en col·laboració amb
Université Toulouse Capitole (Département des Langues et Civilisations)

Després de tres congressos dedicats a territoris interns als Països Catalans (País Valencià, Illes Balears i Catalunya-Nord), la societat científica «Associació Francesa de Catalanística» (AFC) ha volgut dedicar el proper congrés del 2017 a «La presència catalana a l’estranger: creació i circulació dels dispositius identitaris en contextos interculturals», un projecte organitzat conjuntament per Fabrice Corrons (UT2J – LLA- CREATIS) i Michel Martínez Pérez (UT1–FRAMESPA).

Aquesta temàtica permetrà plantejar l’evolució i les característiques de les comunitats i xarxes catalanes / catalanoparlants més enllà de les fronteres dels Països Catalans –especialment a Occitània– i de cadascun dels països que els constitueix. Es tractarà d’estudiar aquesta presència al llarg dels segles per intentar comprendre com el doble vincle a l’alteritat i la ipséité de què es nodreix per tal de posicionar-se a l’exterior, ha contribuït a redefinir la o les identitats catalanes a nivell intern. La relació entre aquestes comunitats i xarxes –com ara els Casals Catalans– i els cercles (para)institucionals estrangers amb què contacten, la recepció de la creació artística en contextos culturals estrangers, el lloc i el tractament de la dimensió cultural en la didàctica del català, etc. seran alguns dels temes objecte d’anàlisi. En aquest sentit, la direcció conjunta del congrés per un especialista de les arts (F. Corrons) i un estudiós de la història política (M. Martínez Pérez) garantirà una mirada creuada sobre la temàtica.

Amb la perspectiva intercultural al cor del seu plantejament, aquest congrés seguirà les investigacions del programa «Creació i recepció en context intercultural» de l'Eix II «Dispositius artístics i reptes de societat» de l’equip de recerca EA 4152 LLA-CREATIS. Caldrà analitzar, doncs, com aquests dispositius artístics, discursius, mediàtics i didàctics, produïts en situacions diverses d’interculturalitat per aquestes comunitats, construeixen una figura identitària singular. Així, en quin aspecte les creacions escèniques de La Fura dels Baus o d’Els Comediants, o les accions musicals de Jordi Savall o d’Obrint Pas, ja siguin d’alta cultura o de cultura popular, participen a configurar la recepció d’una cultura catalana? De quina manera s’han transmès en els diferents dispositius de mediació, concretament en l’ensenyament-aprenentatge del català? Quins vincles existeixen entre els dispositius culinaris de Ferran Adrià, reconegut mundialment, i l’imaginari dels Països Catalans? De quina manera aquestes comunitats i xarxes de l’estranger vehiculen la o unes identitats catalanes? Com les accions col·lectives (castells, exhibició de sardanes...) poden il·lustrar les reivindicacions polítiques i participar a la construcció d’una paradiplomàcia identitària internacional, cada cop més important en els últims anys amb el desenvolupament de l’independentisme català?

Aquest VIIIè Congrés de l’AFC vindrà a enriquir també les investigacions sobre els moviments identitaris desenvolupats des del Departament de Llengües i Civilitzacions (DLC) de la Université Toulouse Capitole i la temàtica «Lògiques d’Imperi» de l’equip de recerca FRAMESPA UMR 5136. Es convidaran els actors polítics, econòmics i culturals de la nova regió administrativa Occitània perquè reflexionin sobre la catalanitat interna de la regió (País Català o departament dels Pirineus Orientals) i al voltant dels vincles institucionals, econòmics, culturals i polítics amb la Catalunya del sud de la frontera franco-espanyola i resta dels Països Catalans. En aquest sentit, podrem interrogar-nos sobre les noves relacions occitano-catalanes després de la fusió de les regions franceses de Llenguadoc- Rosselló i Migdia-Pirineus. Pot aquesta fusió donar una nova empenta a la integració regional i a les relacions transnacionals d’aquesta àrea nord-occidental de la Mediterrània? Com s’orquestren avui dia les relacions entre dues àrees tan properes culturalment i lingüística però alhora allunyades pels Estats als què pertanyen? Podran, a terme, atenuar la frontera política i els seus efectes, viscuts com una ruptura interna per molts catalans d’ençà del Tractat dels Pirineus del 1659?

Finalment, tot explorant els trets característics de la didàctica d’una llengua-cultura de nacions «culturals» o de nacions «sense Estat», aquest congrés podrà aportar una nova visió i nous resultats al projecte Génespé «Les llengües estrangeres en l’ensenyament superior : balanç i reptes per a la recerca en didàctica de llengües en Humanitats i Ciències Socials» que duu a terme la xarxa LangSup de la Université Toulouse 2 Jean Jaurès i finança la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de Toulouse.

Es tractarà, doncs, d’observar i qüestionar la circulació d’aquests dispositius identitaris en contextos interculturals, amb un focus particular sobre la nova regió administrativa de l’Estat francès, Occitània, amb capital Tolosa de Llenguadoc. I és que Occitània segueix mantenint una relació particular amb els Països Catalans, des de la presència irreductible de la Catalunya-Nord (on el descontent ha estat gran per l’absència de referència a la catalanitat en la nova denominació de la regió), passant pels contactes històricaments fluïds entre occitans i catalans, ara enriquit amb el marc institucional de l’Eurorregió Pirineus Mediterrània, i la importància històrica de la comunitat catalana i/o catalanoparlant a Tolosa.

Data-límit per enviar les propostes de contribució (1 pàgina com a màxim : resum i presentació de l’autor): 31/03/21017
Adreces de correu electrònic : fabrice.corrons@univ-tlse2.fr / michel.martinez@ut-capitole.fr

Comitè organitzador:

Fabrice CORRONS (UT2J – LLA-CREATIS) Michel MARTÍNEZ PÉREZ (UT1 – FRAMPESA) 


Commenti?
Convegni e seminari : II Simposi Internacional Màrius Torres
il 2/2/2017 10:05:41 (989 letture)

Benvolgudes i benvolguts,

     Amb ocasió de la celebració, enguany, del setanta-cinquè aniversari de la mort de Màrius Torres (Puig d’Olena, 1942) i el setantè de la publicació de la primera edició de les seves Poesies (Coyoacán, Mèxic, 1947), la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida convoca el II Simposi Internacional Màrius Torres, amb l'objectiu d'aprofundir en la figura i l'obra de l’escriptor lleidatà i també en la creació literària catalana dels primers cinquanta anys del segle passat.

     El motiu d'aquest correu és d'assabentar-vos-en i d'animar-vos a presentar-hi una comunicació. Trobareu més informació en la primera circular i en el web del Simposi.

     Amb el desig que sigui del vostre interès i que ens hi puguem trobar, us saluda ben cordialment,

     El Comitè organitzador:
    Josep Camps, Salvador Escudé, Enric Falguera, Imma Farré, Meritxell Guimet, Margarida Prats i Joan Ramon Veny


Commenti?
Convegni e seminari : Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica
il 31/1/2017 10:01:17 (838 letture)

 

Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica
9-10 febbraio 2017
Sala conferenze ‘Ignazio Ambrogio’, Via del Valco di San Paolo, 19 – Roma
9 febbraio
15.00h Presentació i benvinguda de les autoritats/Saluti delle Autorità Accademiche
15.30h AnnAmAriA AnnicchiArico (Università Roma Tre). Introduzione ai lavori del Convegno
15.50h AnnA GArciA Busquets (Universitat de Girona), “Textos poètics circumstancials de transmissió complexa”
16.10h AlBert rossich (Universitat de Girona); eulàliA mirAlles (Universitat de València. IIFV): “Notes per a la lectura del Vexamen”
16.30h Debat/Dibattito
17.00h Giuseppe Grilli (Università Roma Tre), “Un poeta restaurat, un trobador barroc: estat de la qüestió dels estudis sobre Francesc Fontanella”
17.20 nicolA pAllAdino (Seconda Università di Napoli), “El poema escènic Francesc Fontanella de Pere Gimferrer (1971)”
17.40h Debat/Dibattito 18.00 Vi/vino
10 febbraio
10.00h mArtA cAstAño (Universitat de Girona), “Les variants d’autor en el procés d’edició: el cas de les giletes de Francesc Fontanella”
10.20h mArc soGues (Universitat de Girona), “Textos per enviar, textos per transcriure: les cartes poètiques de Francesc Fontanella”
10.40h Debat/Dibattito 11.00h Pausa
11.30h pep VAlsAloBre (Universitat de Girona), “Una visió de conjunt de la transmissió de la poesia barroca catalana: el cas de Francesc Fontanella”
11.50h Presentació del volum/Presentazione del volume Francesc Fontanella. O he de morir, o he d’amar, amb la participació de/intervengono: Giuseppe Grilli, eulàliA mirAlles, AlBert rossich i pep VAlsAloBre
12.30h Debat i cloenda/Dibattito e chiusura dei lavori. Omaggio a Giuseppe Grilli

Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica

9-10 febbraio 2017

Sala conferenze ‘Ignazio Ambrogio’, Via del Valco di San Paolo, 19 – Roma

 

9 febbraio

15.00h Presentació i benvinguda de les autoritats/Saluti delle Autorità Accademiche

15.30h AnnAmAriA AnnicchiArico (Università Roma Tre). Introduzione ai lavori del Convegno

15.50h AnnA GArciA Busquets (Universitat de Girona), “Textos poètics circumstancials de transmissió complexa”

16.10h AlBert rossich (Universitat de Girona); eulàliA mirAlles (Universitat de València. IIFV): “Notes per a la lectura del Vexamen”

16.30h Debat/Dibattito

17.00h Giuseppe Grilli (Università Roma Tre), “Un poeta restaurat, un trobador barroc: estat de la qüestió dels estudis sobre Francesc Fontanella”

17.20 nicolA pAllAdino (Seconda Università di Napoli), “El poema escènic Francesc Fontanella de Pere Gimferrer (1971)”

17.40h Debat/Dibattito 18.00 Vi/vino

 

10 febbraio

10.00h mArtA cAstAño (Universitat de Girona), “Les variants d’autor en el procés d’edició: el cas de les giletes de Francesc Fontanella”

10.20h mArc soGues (Universitat de Girona), “Textos per enviar, textos per transcriure: les cartes poètiques de Francesc Fontanella”

10.40h Debat/Dibattito 11.00h Pausa

11.30h pep VAlsAloBre (Universitat de Girona), “Una visió de conjunt de la transmissió de la poesia barroca catalana: el cas de Francesc Fontanella”

11.50h Presentació del volum/Presentazione del volume Francesc Fontanella. O he de morir, o he d’amar, amb la participació de/intervengono: Giuseppe Grilli, eulàliA mirAlles, AlBert rossich i pep VAlsAloBre

12.30h Debat i cloenda/Dibattito e chiusura dei lavori. Omaggio a Giuseppe Grilli

 

Commenti?
Convegni e seminari : “Raimondo Lullo: la crociata e la pace” Università Ca Foscari
il 16/12/2016 10:54:32 (657 letture)

 

Franco Cardini
professore emerito di Storia medievale nell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze
lectio magistralis:
“Raimondo Lullo: la crociata e la pace”
Lunedì 19 dicembre 2016. Aula Baratto, ore 16.30
Indirizzo di saluto:
Anna Cardinaletti, direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Coordina: 
Patrizio Rigobon, docente di lingua e letteratura catalana

Franco Cardini

professore emerito di Storia medievale nell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze

lectio magistralis:

“Raimondo Lullo: la crociata e la pace”

Lunedì 19 dicembre 2016. Aula Baratto, ore 16.30

Coordina: 

Patrizio Rigobon, docente di lingua e letteratura catalana

 

Commenti?
(1) 2 3 4 ... 15 »
5- 74-