Borse di studio AISC per il 2010

Data 4/10/2010 15:20:00 | Categoria: In primo piano

L'AISC OFEREIX BEQUES DE MOBILITAT A ESTUDIANTS DE CATALÀ D'UNIVERSITATS ITALIANES QUE NECESSITIN UN AJUT PER ASSISTIR A ACTIVITATS DE CATALANÍSTICA (CONGRESSOS, JORNADES, RECERCA PER LA TESINA O PER LA TESI, ETC.) RELACIONADES AMB ELS SEUS ESTUDIS.

ELS CONGRESSOS, JORNADES, ETC. (DINS D'ITÀLIA O ALS PAÏSOS CATALANS) HAN DE TENIR LLOC DINS DE L'ANY 2010 (HI HAURÀ noves beques el 2011).

LES PERSONES INTERESSADES (TINDRAN PRIORITAT ELS CANDIDATS QUE TINGUIN UNA O MÉS ASSIGNATURES DE CATALÁ DINS DEL PROPRI PLÀ D'ESTUDIS I QUE ESTIGUIN MATRICULADES A UNA UNIVERSITAT ITALIANA ) PODEN PRESENTAR UNA SOL·LICITUD AL PRESIDENT DE L'AISC A LA SEGÜENT ADREÇA ELECTRÒNICA: prigobon@yahoo.es
La fonte di questa news è AISC
http://www.aisc.cat

L'indirizzo di questa news è:
http://www.aisc.cat/modules/news/article.php?storyid=59